De behandeling

Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig om bij mij een behandeling te ondergaan, echter twijfel je bij klachten vooral in borst- en buikgebied is het raadzaam om eerst een bezoek aan je huisarts te brengen. Ik adviseer om ongeveer 1 uur voor de behandeling geen zware maaltijd te nuttigen en zwaar lichamelijke inspanningen te verrichten. Ook na de behandeling is het wenselijk de eerste uren geen zware lichamelijke arbeid uit te oefenen, zo heeft de behandeling het optimale effect.

De eerste behandeling gaat altijd samen met een intake gesprek. Dit gesprek is nodig om een duidelijk beeld te krijgen van je klachten en aan de hand daarvan wordt in overleg met jou een behandelplan opgesteld. Behandelingen zullen altijd geëvalueerd worden en indien nodig wordt het behandelplan aangepast. Aangezien ieder mens uniek is, is het nooit precies aan te geven hoeveel behandelingen er nodig zijn. Verder kunnen in een behandeling de verschillende therapieën zowel onafhankelijk als gecombineerd toegepast worden. Het eerste consult neemt in verband met het intake gesprek ca. 75 minuten in beslag. Vervolgconsulten ca. 60 minuten.

Enkele huisregels:

– De behandeling is volgens afspraak.
– Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
– Je ontvangt een rekening die je kunt indienen bij je zorgverzekeraar, wil je weten of je in aanmerking komt voor een vergoeding dan kun je het beste even contact
– opnemen met je zorgverzekeraar of kijk op www.nvst.nl
– De praktijk wordt gevoerd onder het klacht- en tuchtrecht van de NVST

Menu