Privacystatement

PRIVACYVERKLARING SHIATSU PRAKTIJK ANTOINET VISSER

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Antoinet Visser, Shiatsutherapeut van praktijk AntoinetVisser.nl gevestigd in Lemmer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50051822.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Antoinet Visser verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
· Voor- en achternaam
· Adresgegevens
· Geboortedatum
· Geslacht
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Gegevens van de zorgverzekeraar

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Antoinet Visser verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Antoinet Visser verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
· Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren

Antoinet Visser zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar

Delen met anderen

Antoinet Visser deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Antoinet Visser blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Antoinet Visser gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@antoinetvisser.nl. Antoinet Visser zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Antoinet Visser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@antoinetvisser.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Antoinet Visser kunt u mij als volgt bereiken:
Antoinet Visser Shiatsu Praktijk
Straatnaam en nummer: Houtsaachmole 29
Postcode en plaats: 8531 WC Lemmer
Inschrijvingsnummer Kamer van koophandel: 50051822
Telefoonnummer: 06-18282290
E-mailadres: info@antoinetvisser.nl

<< Terug naar de Homepagina

Menu